Vystavení daňového dokladu
 
 
 
 
V případě platby kartou umožňuje E-shop vystavení zjednodušeného daňového dokladu. 
 
V případě platby bankovním převodem Zákaznický portál ODISky umožňuje plátcům daně vystavení, tzv. běžného daňového dokladu ve smyslu § 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to za předpokladu, že zákazník při registraci v Zákaznickém portálu ODISky uvede potřebné údaje (obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, daňové identifikační číslo) a potvrdí zatržítkem, že k datu zaplacení je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty.
 
V případě, že zákazník není plátcem daně a platí bankovním převodem, má možnost vytištění faktury, která není daňovým dokladem. Tuto fakturu však zákazník může použít pro daňovou evidenci, případně pro účetnictví, pokud nakoupenou ODISku používá pro svou ekonomickou činnost (podnikání).