Postup při zablokování/odblokování ODISky

Uživatel může zablokovat ODISku na tomto Zákaznickém portálu ODISky nebo navštívit jedno z kontaktních míst:
Třinec - informační kancelář, autobusové stanoviště Třinec, tel.: 597 606 068

Jablunkov - informační kancelář, autobusové stanoviště, tel.:597 606 069

Zablokování ODISky v Zákaznickém portálu ODISky
Po přihlášení do portálu má uživatel k dispozici pouze funkci pro zablokování, a to v sekci „Vaše ODISky“, kde je seznam všech ODISek spravovaných uživatelem. Zablokovanou kartu zde již není možné odblokovat. Odblokování karty je možné pouze na specializovaném pracovišti.
 
Zablokování na kontaktním místě
V případě, že uživatel pro zablokování ODISky využije kontaktní místo, musí předložit  Potvrzení o vydání ODISky, které obdržel spolu s ODISkou, a doklad totožnosti (v případě ztráty potvrzení předloží uživatel kód pro komunikaci s přepážkou zaslaný na jeho e-mail v případě, že jej uvedl v žádosti o vydání ODISky).
 
Odblokování ODISky
Pro odblokování karty jsou určena specializovaná pracoviště: 

 

Třinec - informační kancelář, autobusové stanoviště Třinec, tel.: 597 606 068

Jablunkov - informační kancelář, autobusové stanoviště, tel.: 597 606 069