Návod pro využívání ODISky

 ODISka

je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje  ODIS (dále ODIS) a těmi jsou:

 • ARRIVA Morava a.s. (dále  AM)

 • Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále  DPO)

 • TQM-holding s.r.o. (dále TQM)
 • Městský dopravní podnik Opava a.s. (dále MDPO)

 • ČSAD Vsetín a.s. (dále ČSADVS)

 • ČSAD Frýdek Místek a.s. (dále ČSADFM)

 • ČSAD Havířov a.s. (dále ČSADHA)

 • ČSAD Karviná a.s. (dále ČSADKA)

 • České dráhy a.s. (dále  ČD)

 • GW Train Regio a.s. (dále GWTR)

 • Osoblažská dopravní společnost, s.r.o.

 

1.   Technické parametry a vlastnosti ODISky, zacházení s ODISkou

ODISka je bezkontaktní čipová karta, ve které je integrován čip Mifare DESFire® s anténou. Elektronické obvody karty jsou napájeny napětím, které se indukuje v anténě v případě, že se ocitne v elektromagnetickém poli vyzařovaném terminálem/čtečkou (ve vzdálenosti max. 10cm od čtečky).

S ODISkou se zachází jako s kteroukoli jinou bezkontaktní elektronickou kartou. Plastový nosič je relativně odolný, s ohledem na čipy je nicméně třeba s ním zacházet s jistými omezeními:

 • karta smí být používána pouze k účelu, ke kterému byla vydána,
 • karta se nesmí ohýbat, kroutit, lámat, upravovat její rozměry nebo jinak mechanicky poškozovat (například proděravění k zavěšení na krk by zcela jistě zničilo anténu čipu),
 • dlouhodobě není bezpečné kartu vystavovat teplotám pod -10 °C a vyšším než 40 °C nebo působení střídavého elektrického pole nebo magnetického pole,
 • karta se doporučuje nosit v obalu k tomu určeném, při komunikaci karty se čtečkou se nemusí karta z obalu vyjímat.

Používání ODISky  je velmi jednoduché. Bezkontaktní předání údajů mezi čipem a snímačem se provádí přiložením ODISky ke čtečce, optimálně na vzdálenost menší než cca čtyři centimetry.

Nedovolená manipulace může zničit čip ODISky, včetně veškerých nahraných údajů. Vydavatel ODISky za svévolnou manipulaci s ODISkou nenese odpovědnost.

2.   Typy ODISek

Při pořízení ODISky rozlišujeme dva základní druhy ODISek, a to Osobní ODISka a Anonymní ODISka.

2.1.Osobní ODISka

Osobní ODISka je ta, jejíž držitel je konkrétní osoba. Na takovéto ODISce je uvedeno jméno, příjmení, fotografie, popř. datum narození držitele.

Osobní ODISka je NEPŘENOSNÁ! Tzn., že s touto může cestovat pouze její držitel. Tento však může zakoupit jízdenku z EP pro spolucestujícího, psa, zavazadla apod. 

Každá Osobní ODISka obsahuje tzv. profil zákazníka. Dle nastaveného profilu na ODISce je možné zakoupit jízdné určené pro daný profil. Každá osobní ODISka může obsahovat max. 2 profily.

Typy profilů:

 • Občanský nepřenosný - platnost profilu stejná jako platnost karty
 • Dítě 6-15 let - platnost profilu končí dnem 15. narozenin
 • Žák 6-15 let - platnost profilu končí dnem 15. narozenin
 • Student 15 - 26 let - profil platí po dobu školního/akademického roku potvrzeného školou nebo do dovršení věku 26 let
 • Důchodce - platnost profilu stejná jako platnost karty
 • Invalidní důchodce - platnost profilu 12 měsíců od data potvrzení
 • Důchodci a občané po dovršení 65 let - platnost profilu stejná jako platnost karty nebo končí dovršením 70 let
 • Občan nad 70 let - platnost profilu stejná jako platnost karty

2.2.Anonymní ODISka

Anonymní ODISka neobsahuje žádná osobní data. Na takovouto ODISku je možné zakoupit pouze přenosné dlouhodobé časové jízdné nebo Obyčejné jednotlivé jízdné. Anonymní ODISka může obsahovat pouze jeden profil.

Typ profilu:

 •  Přenosný - platnost profilu stejná jako platnost karty

Změna profilu Osobní ODISky

Změnu profilu Osobní ODISky je možné provádět pouze u vydavatele dané ODISky, a to na vybraných pracovištích vydavatele.

V průběhu platnosti Osobní ODISky se mohou profily měnit na základě získání nebo ztráty nároku na slevu. Po uplynutí platnosti zlevněného profilu může držitel požádat o jeho prodloužení tím, že doloží doklady dle Tarifu ODIS. V případě, že tyto doklady nedoloží nebo držitel ztratí nárok na zlevněný profil, mění se profil ODISky na občanský nepřenosný. V případě, že držitel na své ODISce nemá jiný platný slevový profil, přechod na občanský nepřenosný profil nemusí měnit fyzicky, proběhne automaticky.

3.   Pořízení ODISky, ochrana osobních údajů

Pořízení ODISky a poskytnutí osobních údajů potřebných k jejímu pořízení se řídí podmínkami jednotlivých vydavatelů.

Vydavatelé ODISky jsou

 • ARRIVA Morava a.s. (AM)
 • Dopravní podnik Ostrava a.s. (DPO)
 • TQM-holding s.r.o. (dále TQM)
 • Městský dopravní podnik Opava a.s. (MDPO)
 • ČSAD Havířov a.s. (ČSADHA)
 • ČSAD Karviná a.s. (ČSADKA)
 • ČSAD Frýdek Místek a.s. (ČSADFM)
 • ČSAD Vsetín a.s. (ČSADVS)
 • Osoblažská dopravní společnost (ODS)

Na webových stránkách Zákaznického portálu ODISky je možné pořídit pouze kartu dle čl. 4. tohoto dokumentu

4.   Zákaznický portál ODISky (dále také e-shop)

Zákaznický portál ODISky mohou využít pouze držitelé ODISek:

 

 

Zákaznický portál poskytne návštěvníkům servis služeb spojených s využíváním ODISky. Jde v podstatě o internetový e-shop doplněný o dodatkové služby určené uživatelům, kteří se zde registrují.

Registrovaný a přihlášený uživatel tohoto portálu má možnost plně využít všech jeho služeb jak k objednání nové ODISky, tak k nákupu dlouhodobé časové jízdenky nebo zakoupení kreditu na Elektronickou peněženku, včetně všech výhod spojených s možností správy více ODISek, možností jejich zablokování, nahlížením do historie vlastních objednávek elektronických kuponů, apod.

Neregistrovaný, popř. nepřihlášený uživatel má omezené možnosti využití portálu.

 

5.   Jak pořídit ODISku ?

5.1.         Na kontaktních místech vydavatelů

5.2.         Na webových stránkách Zákaznického portálu ODISky:

 • přihlášením – uživatelským jménem a heslem (pro první přihlášení je nutná registrace),
 • vyplněním potřebných údajů v prostředí tohoto portálu,
 • připojením souboru s fotografií – max. velikost souboru 500 kB (0,5 MB), optimální rozměry (v x š): 531 x 413 px, formát souboru: jpg nebo jpeg,
 • výběrem způsobu doručení ODISky,
 • souhlasem a potvrzením elektronické objednávky,
 • provedením úhrady platební kartou nebo bankovním převodem. 

Výhodou registrace na Zákaznickém portálu ODISky je možnost využívání všech jeho vlastností a služeb.

 

5.2.1. Registrace na webových stránkách Zákaznického portálu ODISKy

 

Registrace je prostředek k získání účtu do e-shopu. Prostřednictvím zaregistrovaného uživatelského jména a hesla máte možnost využívat zákaznický portál jako přihlášený uživatel. To má oproti anonymnímu přístupu na tyto stránky řadu výhod, které jsou popsány dále.

Na úvodní obrazovce zvolte volbu "registrace" a vyplňte registrační formulář:

 • Uživatelské jméno
 • Heslo
 • Potvrzení hesla
 • Email
 • Vypsání znaků, které vidíte na obrázku

   Co dělat v případě registrace obchodní společnosti

 

V případě registrace do e-shopu jako obchodní společnost je nutné označit v registračním formuláři pole „Rozšíření povinných registračních údajů pro obchodní společnosti“. Zde se vyplňují následující firemní údaje:

 • Název firmy
 •  Ulice a č.p.
 •  Město
 • PSČ
 •  IČ
 •  DIČ
 •  Ostatní data jsou totožná jako v případě registrace fyzické osoby.

 

5.2.2. Přihlášení na webové stránky Zákaznického portálu ODISky

 

Na úvodní stránce e-shopu zvolte volbu "Přihlásit" (před prvním přihlášením do systému je nutná registrace), přihlaste se a po přihlášení zvolte volbu "Objednat ODISku". Zákazník zadá uživatelské jméno a heslo. Pokud heslo zapomene, je možné požádat o jeho zaslání na registrovaný e-mail.

 

Záložky pro přihlášení do Zákaznického portálu

 

1.    Nastavení uživatele

·         zákazník zde provádí změnu základních údajů

2.    Vaše ODISky

·         informace o ODISce (profil, status, platnost ODISky)

·         Název karty - možnost si k dané kartě přiřadit jméno pro lepší identifikace karet. Klikněte na tužku "editace názvu karty" vypíšete zvolený údaj a zelenou fajfkou potvrdíte. Pokud zákazník provede chybné označení karet, nebude brán zřetel na reklamaci. 

3.    Vaše platné kupony

·         platné kupony k ODISkám s možností zakoupení navazujícího kuponu. Při zobrazení „zelené šipky“ lze zakoupit navazující kupon a při zobrazení „červeného  křížku“ je již navazující kupon zakoupen.

4.    Vaše objednávky

·      informace o objednávkách kuponů/ODISek/kreditu (číslo ODISky a objednávky, stav a datum objednávky).

 

 

 

5.2.3.      Objednání ODISky

  

KROK 1 – Volba profilu

Nejprve je zákazník vyzván k volbě profilu. Profil vyjadřuje tarifní kategorii, na kterou má nárok. Při volbě zlevněných profilů (děti, žáci, důchodci apod.) je nezbytné vyzvednout novou ODISku na kontaktním místě osobně. Při převzetí ODISky bude provedena kontrola nároku na patřičnou slevu, a to ověřením náležitých dokladů.

Profil:

 • občanský přenosný (při objednávce na e-shopu lze zvolit doručení pouze poštou),
 • občanský nepřenosný,
 • děti a žáci od 6 let do dovršení 15 let věku,
 • žáci a studenti od 15 let do dovršení 26 let věku,
 • důchodci do dovršení 70 let věku,
 • důchodci pro invaliditu třetího stupně,
 • důchodce a občan po dovršení 65 let,
 • občané po dovršení 70 let věku.

KROK 2 – Údaje na ODISce

V tomto kroku je nutné vyplnit v případě Osobní ODISky následující údaje:

 • jméno (max. počet znaků je 26), 
 • příjmení (max. počet znaků je 26), 
 • datum narození  - vyplňuje se pouze u dětí, žáků a studentů,
 • načíst barevnou fotografii 35 x 45 mm zachycující aktuální podobu žadatele (dle formátu a zásad pro pořízení fotografie pro občanský průkaz nebo pas), min. 300 DPI, formát JPG. Maximální velikost souboru je 500kB.Fotografie musí být postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy. Musí ukazovat hlavu a ramena, současnou podobu občana, čelní pohled, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy. Pozadí za osobou je bílé až světle modré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Foto je bez odlesků.

V případě Anonymní ODISky, která se vydává pouze s profilem „občanský přenosný“, se tyto údaje nevyplňují. Na Anonymní ODISku lze zakoupit pouze elektronický kupon přenosný dle Tarifu ODIS

KROK 3 – Způsob doručení

Volba místa doručení ODISky:

 • na doručovací adresu, která musí být na území ČR (pouze u nezlevněných profilů ODISky)
 • na kontaktní místa, která jsou pro výdej ODISek určena.

Pokud ODISku obdrží zákazník poštou, bude současně s ODISkou zasláno i Potvrzení o vydání ODISky, které bude obsahovat jedinečné číslo ODISky, tzv. IDK. V případě, že ODISka nebyla objednána registrovaným a přihlášeným uživatelem e-shopu, bude potvrzení obsahovat přihlašovací údaje pro možné budoucí použití.

KROK 4 – Souhlas se zpracováním osobních údajů 

V tomto kroku vyjadřuje zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

KROK 5 – Objednávka ODISky

E-shop zrekapituluje zadané údaje. Následně musí zákazník potvrdit souhlas s Podmínkami pro vydávání a využívání ODISky. Objednávka ODISky je zkompletována a pokud se vším zákazník souhlasí, pokračuje dále tlačítkem „Vložit do košíku“.

KROK 6 – Dokončení objednávky

Po potvrzení objednávky je uvedena znovu její rekapitulace. Dále e-shop dává uživateli následující možnosti volby:

 1. „Tisk“ - budou vytištěny údaje objednávky
 2. „Návrat na úvodní stránku“ -  je možné pokračovat v další objednávce
 3.  „Zobrazit košík“ - zobrazí se obsah košíku a je možné dokončit nákup viz. čl. Dokončení nákupu v košíku.

 

5.2.4.     Vydání ODISky

Obvyklá lhůta pro předání ODISky žadateli činí 21 dnů od zaplacení karty. Uvedená lhůta je pouze orientační. Vydavatel je kdykoli po podání žádosti oprávněn stanovit jako datum pro převzetí ODISky i pozdější den, než je den uvedený v žádosti. ODISka může být žadateli předána i před stanoveným dnem převzetí ODISky.

Převzetí ODISky na kontaktním místě

Novou ODISku na kontaktním místě si vyzvedává zákazník:

 • v případě ověření nároku na zlevněný profil, pokud toto nebylo uskutečněno již při podání žádosti o vydání ODISky,
 • v případě volby kontaktního místa pro doručení ODISky při jejím objednání. 

Zákazník, který objednával ODISku pomocí Žádosti o vydání ODISky, se při jejím vyzvednutí prokáže kopií žádosti a osobním dokladem. V případě objednávky ODISky na e-shopu pouze osobním dokladem.

U zákazníka, který si ODISku se slevovým typem profilu objednal na e-shopu, zaměstnanec AM zkontroluje, zda má na tuto slevu nárok.

Spolu s ODISkou obdrží zákazník Potvrzení o vydání ODISky, kterým se zákazník bude prokazovat např. při ztrátě, reklamaci, blokování ODISky. Na základě uvedených přístupových údajů, je umožněno zákazníkovi přihlášení do e-shopu.

Potvrzení o vydání ODISky

Při převzetí ODISky bude žadateli vystaveno „Potvrzení o vydání ODISky“. V případech, kdy je nutné pro komunikaci s kontaktním místem vydavatele použít Potvrzení o vydání ODISky je nezbytné tento doklad přinést. Pokud má vydavatel zřízenou evidenci adres elektronických pošt uvedených v Žádosti o vydání ODISky a držitel ztratí Potvrzení o vydání ODISky, je pro komunikaci s kontaktním místem vydavatele potřebné navštívit kontaktní místo Vydavatele, kde bude vygenerován nový jedinečný kód pro komunikaci s přepážkou a zaslán na e-mail, který byl zadán při podání Žádosti o ODISku. Tento kód slouží jednorázově jako úplná náhrada za ztracené Potvrzení o vydání ODISky pro zablokování karty a případné vypořádání zůstatku na ODISce. V případě, že žadatel nenahlásil email při podání Žádosti o ODISku a zároveň ztratil Potvrzení o vydání ODISky, není možné provést jakékoli vypořádání k dané ODISce (zablokování, odblokování ODISky, vrácení zůstatku ze zablokované ODISky aj.).

6.     Elektronická peněženka (EP)

EP je stav tzv. elektronických peněz zaznamenaných v paměti ODISky. Pomocí EP lze zakoupit např. jednotlivé nebo časové jízdné. Minimální vklad na EP je 100,- Kč. Maximální hodnota uložených peněz na EP je 3 000,- Kč. EP lze nabít:

 • na předprodejních místech jízdních dokladů Koordinátora ODIS s.r.o. a dopravců DPO, AM, TQM, MDPO, ČSADFM
 • ve vozidlech dopravce AM, TQM, ČSADFM, ČSADVS, ODS a vlacích GWTR
 • na e-shopu dopravce AM, DPO a KODIS

 

Využít EP lze pro nákup:

 • dlouhodobé časové jízdenky, a to na předprodejích DPO, MDPO
 • dlouhodobé časové jízdenky, a to v předprodeji a ve vozidlech TQM, ODS, ČSADVS a ve vlaku GWTR
 • jednotlivé jízdenky pro tarifní oblast REGION, MĚSTO a Ostrava XXL, krátkodobé časové jízdenky pro tarifní oblast Ostrava XXL, a to ve vozidlech dopravce AM, TQM, DPO, ODS a ČSADFM
 • papírové krátkodobé časové jízdenky pro tarifní oblast Ostrava XXL, a to na předprodejích DPO

 

 

6.1.    Zakoupení kreditu EP prostřednictvím e-shopu s přihlášením do systému

 

Na úvodní stránce e-shopu zvolte volbu přihlásit (před prvním přihlášením do systému je nutná registrace – viz část „Registrace na webových stránkách Zákaznického portálu ODISky“) a přihlaste se. V následujícím kroku vyberte ze seznamu tu ODISku, pro kterou chcete kredit zakoupit.

a)    KROK 1 – Volba ODISky

V tomto kroku zvolte ODISku, pro kterou požadujete zakoupení kreditu

b)   KROK 2 – Cena kreditu

Zde zvolte požadovanou výši kreditu.

c)    KROK 3 – Objednávka kreditu

V tomto kroku e-shop zobrazí rekapitulaci údajů o objednaném kreditu a jeho ceně. Objednávka kreditu je zkompletována. Pokud se vším souhlasíte, pokračujte dále tlačítkem „Vložit do košíku“.

d)   KROK 4 – Dokončení objednávky

Pro dokončení objednávky zvolte volbu - zobrazit košík.

Po potvrzení objednávky je uvedena znovu její rekapitulace. Dále e-shop dává uživateli následující možnosti volby:

 • „Tisk“ - budou vytištěny údaje objednávky,
 • „Návrat na úvodní stránku“ - je možné pokračovat v další objednávce,
 • „Zobrazit košík“ - zobrazí se obsah košíku a je možné dokončit  nákup viz. Dokončení nákupu v košíku.  

 

 

 

 

 

6.2.    Zakoupení kreditu EP prostřednictvím e-shopu bez přihlášení

 

Kredit lze zakoupit pouze s aktivní ODISkou  

Na úvodní stránce e-shopu zvolte volbu „Dobít peněženku“. Do určeného pole zadejte číslo ODISky, ke které budete kredit pořizovat a dále v nákupu pokračujte stejně jako v bodech 6.1.

V případě zakoupeného kreditu přes e-shop ODISky je možné tento použít pouze ve vozidlech dopravců DPO a AM. U všech ostatních dopravců je nutno před použitím tento kredit fyzicky nahrát do paměti karty!

Garantovaná doba použití takto zakoupeného kreditu je 24 hodin od zakoupení.

 

7.   Nákup dlouhodobé časové jízdenky (elektronický kupon)

 

Zájemce o zakoupení dlouhodobé časové jízdenky má několik možnosti jejího pořízení:

 

 • prostřednictvím e-shopu ODISky bez přihlášení do systému nebo
 • prostřednictvím e-shopu ODISky s přihlášením do systému nebo
 • v kterékoli prodejně jízdních dokladů DPO s možností úhrady v hotovosti nebo bezhotovostně z EP ODISky
 • v kterékoli pokladní přepážce ČD v rámci ODIS s úhradou v hotovosti
 • v předprodeji a vozidlech AM, TQM, ČSADVS, ODS a vlacích GWTR s úhradou v hotovosti nebo z EP
 • v předprodeji Koordinátora ODIS a dopravců MDPO, ČSADFM, ČSADHA a ČSADKA s možností úhrady v hotovosti

Nákup dlouhodobé časové jízdenky přes portál ODISky je možný pouze na ODISKy:

 

K jedné ODISce lze pořídit maximálně čtyři platné časové jízdenky současně (se shodným nebo překrývajícím se obdobím platnosti).

 

7.1.    Zakoupení dlouhodobé časové jízdenky prostřednictvím e-shopu s přihlášením do systému

 

 

 

Na úvodní stránce e-shopu zvolte volbu přihlásit (před prvním přihlášením do systému je nutná registrace – viz část „Registrace na webových stránkách Zákaznického portálu ODISky“) a přihlaste se. V následujícím kroku vyberte ze seznamu tu ODISku, pro kterou chcete dlouhodobou časovou jízdenku zakoupit.

 

a)    KROK 1 – Volba ODISky

V tomto kroku zvolte ODISku, pro kterou požadujete zakoupení dlouhodobé časové jízdenky

b)    KROK 2 – Volba typu dlouhodobé časové jízdenky

Zde zvolte typ dlouhodobé časové jízdenky. V nabídce se objeví typy dlouhodobých časových jízdenek odpovídající profilu ODISky.

c)    KROK 3 – Volba tarifních zón

V tomto kroku si vyberte tarifní zóny pro platnost dlouhodobé časové jízdenky. Pokud zvolíte více než 10 zón, automaticky se Vám nastaví celosíťová jízdenka.

d)    KROK 4 – Volba data platnosti dlouhodobé časové jízdenky

Následujícím zadávaným údajem je datum platnosti. Po kliknutí do pole „od“ se zobrazí kalendář, ve kterém nastavíte datum platnosti. V případě platby platební kartou je možné zadat jako počátek platnosti aktuální den. V případě platby bankovním převodem lze zadat pouze datum začínající 5 dnů po aktuálním datu použití e-shopu k zakoupení dlouhodobé časové jízdenky. V tomto kroku se dále kontroluje, zda nevyprší platnost ODISky nebo platnost profilu ODISky. V případě, že během zvolené platnosti dlouhodobé časové jízdenky nebo před zahájením platnosti dlouhodobé časové jízdenky vyprší platnost ODISky, dlouhodobou časovou jízdenku lze zakoupit, lze jej však společně s touto ODISkou využívat nejdéle do ukončení doby platnosti ODISky (zákazník musí požádat o vydání nové ODISky a převedení dlouhodobé časové jízdenky). V případě, že během volby platnosti objednávané dlouhodobé časové jízdenky vyprší platnost profilu ODISky, je možné zakoupit pouze takovou dlouhodobou časovou jízdenku, jejíž platnost nepřesáhne 29 dnů po ukončení platnosti profilu ODISky.

e)    KROK 5 – Objednávka dlouhodobé časové jízdenky

V tomto kroku e-shop zobrazí rekapitulaci údajů o objednané dlouhodobé časové jízdence a její ceně. Objednávka dlouhodobé časové jízdenky je zkompletována. Pokud se vším souhlasíte, pokračujte dále tlačítkem „Vložit do košíku“.

f)     KROK 6 – Dokončení objednávky.

Po potvrzení objednávky je uvedena znovu její rekapitulace. Dále e-shop dává uživateli následující možnosti volby:

 • „Tisk“ - budou vytištěny údaje objednávky,
 • „Návrat na úvodní stránku“ - je možné pokračovat v další objednávce,

„Zobrazit košík“ - zobrazí se obsah košíku a je možné dokončit  nákup viz. Dokončení nákupu v košíku.

  

 

    7.2.     Zakoupení navazující dlouhodobé časové jízdenky prostřednictvím e-shopu.

 

Navazující dlouhodobou časovou jízdenku lze zakoupit pouze s aktivní ODISkou a platnou dlouhodobou časovou jízdenkou.

Na úvodní stránce e-shopu zvolte volbu přihlásit (před prvním přihlášením do systému je nutná registrace – viz část „Registrace na webových stránkách Zákaznického portálu ODISky“) a přihlaste se. V následujícím kroku vyberte ze seznamu tu ODISku s platnou dlouhodobou časovou jízdenkou, pro kterou chcete navazující dlouhodobou časovou jízdenku zakoupit.

 

a)    KROK 1 – Volba ODISky

V tomto kroku zvolte dlouhodobou časovou jízdenku k příslušné ODISce, pro kterou požadujete zakoupit navazující dlouhodobou časovou jízdenku

b)    KROK 2 – Volba data platnosti dlouhodobé časové jízdenky

Následujícím zadávaným údajem je datum platnosti. E-shop sám nabídne doporučené datum platnosti navazující dlouhodobé časové jízdenky, a to v podobě následujícího kalendářního dne. Datum platnosti lze také posunout dopředu v návaznosti na zvolený způsob úhrady. Po kliknutí do pole „od“ se zobrazí kalendář, ve kterém nastavíte datum platnosti. V případě platby bankovním převodem lze zadat pouze datum začínající 5 dnů po aktuálním datu použití e-shopu k zakoupení dlouhodobé časové jízdenky. V tomto kroku se dále kontroluje, zda nevyprší platnost ODISky nebo platnost profilu ODISky. V případě, že během zvolené platnosti dlouhodobé časové jízdenky nebo před zahájením platnosti dlouhodobé časové jízdenky vyprší platnost ODISky, dlouhodobé časové jízdné lze zakoupit, lze jej však společně s touto ODISkou využívat nejdéle do ukončení doby platnosti ODISky (zákazník musí požádat o vydání nové ODISky a převedení dlouhodobé časové jízdenky). V případě, že během volby platnosti objednávané  dlouhodobé časové jízdenky vyprší platnost profilu ODISky, je možné zakoupit pouze takovou dlouhodobou časovou jízdenku, jejíž platnost nepřesáhne 29 dnů po ukončení platnosti profilu ODISky.

c)    KROK 3 – Objednávka dlouhodobé časové jízdenky

V tomto kroku e-shop zobrazí rekapitulaci údajů o objednané dlouhodobé časové jízdence a její ceně. Objednávka dlouhodobé časové jízdenky je zkompletována. Pokud se vším souhlasíte, pokračujte dále tlačítkem „Vložit do košíku“.

d)     KROK 4 – Dokončení objednávky

Po potvrzení objednávky je uvedena znovu její rekapitulace. Dále e-shop dává uživateli následující možnosti volby:

 • „Tisk“ - budou vytištěny údaje objednávky,
 • „Návrat na úvodní stránku“ - je možné pokračovat v další objednávce,
 • „Zobrazit košík“ - zobrazí se obsah košíku a je možné dokončit nákup viz. čl. Dokončení nákupu v košíku.

 

    7.3.    Dokončení nákupu v košíku

 

a)    KROK 1 – Košík

V tomto kroku si uživatel zkontroluje provedené objednávky s tím, že také může vybrané objednávky - položky odstranit pomocí tlačítka (červený křížek). Dále e-shop dává uživateli následující možnosti volby:

 • „Pokračovat v objednávce“ - pro volbu nových objednávek,
 • „Dokončit nákup“ – pro dokončení nákupu.

b)    KROK 2 – Způsob platby

Zaplatit lze buď platební kartou, nebo příkazem k úhradě. Platba kartou je rychlejší než bankovní převod. Na e-shopu je možné platit platebními kartami. Informujte se proto u své banky o možnosti používání vaší platební karty k placení na internetu. Při volbě platby prostřednictvím platebního příkazu se na konci objednávky zobrazuje předpis platby obsahující údaje potřebné pro bankovní převod včetně variabilního symbolu, jež je nezbytné zadat pro jednoznačnou identifikaci platby. Pozn.: Pokud platba není připsána na účet Vydavatele do tří dnů od objednání, je objednávka stornována. Dále je e-mailem zaslána informace o zrušení objednávky.

c)    KROK 3 – Potvrzení objednávky

V tomto kroku e-shop zobrazí rekapitulaci údajů o objednaných položkách a jejích ceně. Objednávka je zkompletována. Pokud se vším souhlasíte, pokračujte dále tlačítkem „Pokračovat v platbě“. Zákazníkovi je současně odeslána informace o objednávce na zadaný email.

d)    KROK 4 – Dokončení objednávky

Po potvrzení objednávky je uvedena znovu její rekapitulace. Pokud uživatel v kroku 2 zvolil platbu bankovním převodem, zobrazí se mu na stránce předpis pro provedení platby. Stisknutím tlačítka „Tisk“ je uživateli zobrazena faktura (není daňovým dokladem), kterou si uživatel může vytisknout. Uživatel nákup ukončí odhlášením ze systému nebo návratem na úvodní stránku e-shopu.

Pokud uživatel v kroku 2 zvolil platbu platební kartou, bude odkazem přesměrován do rozhraní pro provedení platby platební kartou v systému GPwebpay. Po uskutečnění platby bude navrácen zpět ke kroku 4 – Dokončení objednávky, kde si následně stiskem tlačítka „Tisk“ může vytisknout „Zjednodušený daňový doklad“.

Po zaplacení dané objednávky může zákazník zvolit záložku „Vaše objednávky“ kde si k dané objednávce zjistí její stav (objednán, zaplacen, stornován). Pokud platba neproběhla, u dané objednávky je zobrazen stav „objednán“ a vedle se zobrazí odkaz (link) „zjistit stav platby“ a ten umožní provést znovu platbu bez nové objednávky. Pokud není objednávka uhrazena platební kartou do konce dne, ve kterém byla  provedena, bude automaticky stornována.


Pokud banky nepotvrdí platbu kartou, může to být z následujících důvodů:

 • údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně,
 • na účtu není dostatek finančních prostředků nebo je vyčerpán limit pro internetové transakce,
 • platební karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nutné se obrátit na banku

 

    7.4.    Zakoupení dlouhodobé časové jízdenky prostřednictvím e-shopu bez přihlášení do systému

Dlouhodobou časovou jízdenku lze zakoupit pouze s aktivní ODISkou. Na úvodní stránce e-shopu zvolte volbu „zakoupit kupon“. Do určeného pole zadejte číslo ODISky, ke které budete dlouhodobou časovou jízdenku pořizovat a dále v nákupu pokračujte stejně jako v bodě 7.1. tohoto článku „Zakoupení dlouhodobé časové jízdenky prostřednictvím e-shopu s přihlášením do systému“.

 

8.   Informace k platbě platební kartou

 

Pokud se rozhodnete za vybrané zboží/služby zaplatit platební kartou, budete přesměrováni do zabezpečeného webového platebního rozhraní GPwebpay, kde budete vyzváni k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 – poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku platební karty. O výsledku transakce jste informováni e-mailem.

Přítomnost log Verified by Visa kartové asociace Visa a MasterCard Secure Code kartové asociace MasterCard zaručuje bezpečnou platbu v našem internetovém obchodě.

                         

9.   Informační terminály

 

 

Informační terminály jsou specializovaná zařízení umístěná na kontaktních místech, která slouží pro zobrazení informací o zakoupených kuponech. Po přiložení aktivní ODISky se na displeji informačního terminálu zobrazí kromě platnosti ODISky a jejího profilu také přehled všech kuponů aktuálně časově platných nebo i budoucích, a to včetně podrobností. Zobrazené údaje je možné před odchodem od terminálu tlačítkem skrýt. Skrytí proběhne i automaticky po nastaveném časovém intervalu, kdy se opět zobrazí úvodní obrazovka.

   

10.        Nahrání dlouhodobé časové jízdenky na ODISku

  

Při zakoupení dlouhodobé časové jízdenky přímo na předprodeji nebo ve vozidle je dlouhodobá časová jízdenka nahrána okamžitě do paměti karty. Při zakoupení dlouhodobé časové jízdenky v prodejně jízdních dokladů je možné zvolit začátek platnosti shodně se dnem nákupu.

V případě, že je dlouhodobá časová jízdenka zakoupena přes e-shop je fyzicky nahrána na kartu:

 • přiložením ODISky  k samoobslužnému terminálu ve vozidlech DPO nebo k Informačnímu terminálu dle bodu 9.
 • přiložením ODISky k terminálu u řidiče ve vozidlech AM a ČSADVS (nejdříve 24 hodin od zakoupení),
 • přiložením ODISky k terminálu POP u průvodčího ve vlaku (nejdříve 24 hodin od zakoupení)

V případě, že není dlouhodobá časová jízdenka fyzicky nahrána na ODISce, může takový cestující cestovat pouze na linkách dopravců DPO, AM a ČD.

 

11.        Vrácení dlouhodobé časové

  

V případě, že držitel ODISky chce vrátit nevyužitou nebo jen částečně využitou dlouhodobou časovou jízdenku, musí toto upotřebit pouze u prodejce dané dlouhodobé časové jízdenky.

Vrácení dlouhodobé časové jízdenky se řídí podmínkami uvedenými v Tarifu ODIS.

 

12.        Zablokování ODISky

  

V případě ztráty či odcizení ODISky anebo z jiných důvodů na straně zákazníka lze aktivní ODISku zablokovat. Zablokování ODISky lze provést návštěvou kontaktního místa vydavatele (viz kontaktní místa) a dále na e-shopu. Zablokování ODISky na e-shopu se provádí po přihlášení do e-shopu v části „Vaše ODISka“ a kliknutím do pole na konci řádku ODISka, která má být zablokována. Úspěšné zablokování ODISky se projeví změnou zeleného symbolu ve sloupci „Aktivace“ na červený symbol. Zablokování ODISky ve volně přístupné části e-shopu (bez přihlášení) není možné.

V případě zablokování karty návštěvou kontaktního místa je držitel povinen řídit se Reklamačním řádem vydavatele.

Zablokování použití ODISky ve všech zařízeních dopravců, které ODISku uznávají je garantováno do 3 dní od nahlášení zablokování.

      

13.      Odblokování ODISky

 

Pro odblokování karty je nutná návštěva specializovaného pracoviště vydavatele a předložení Potvrzení o vydání ODISky. Žádost o odblokování ODISky stvrdí žadatel podpisem na formuláři, který vystaví pracovník vydavatele. Odblokování ODISky na e-shopu není možné.

Odblokování použití ODISky ve všech zařízeních dopravců, které ODISku uznávají je garantováno do 3 dní od nahlášení odblokování.

 

14.      Podmínky pro použití náhradní ODISky

 

Vydání náhradní ODISky se řídí dle podmínek daného vydavatele.

  

15.      Reklamace ODISky

 

Reklamace ODISky se řídí podmínkami jednotlivých vydavatelů.

 

16.      Vrácení dlouhodobé časové jízdenky


V případě, že držitel ODISky chce vrátit nevyužitou nebo jen částečně využitou dlouhodobou časovou jízdenku, musí toto upotřebit pouze u prodejce dané dlouhodobé časové jízdenky.

Vrácení dlouhodobé časové jízdenky se řídí podmínkami uvedenými v tarifu ODIS.

17.      Přepravní kontrola

 V případě, že cestující předloží při přepravní kontrole jako jízdní doklad ODISku, ke které bylo zakoupeno jízdné, musí tak učinit předáním ODISky přepravnímu kontrolorovi. Přepravní kontrolor poté provede kontrolu platnosti přiložením ODISky ke kontrolnímu zařízení (čtečce), a ověří tak platnost jízdního dokladu.

V případě ODISKy vydané vydavatelem DPO může kontrola proběhnout i v případě, že je ODISka elektronicky nečitelná. Přepravní kontrolor v tomto případě sejme čárový kód z ODISky a ověří platnost jízdního dokladu (platnost profilu a jízdenky).

 

18.      Kontrola ODISky obsluhou

V případě kontroly ODISky ve vozidlech DPO je cestující povinen ji přiložit k samoobslužnému  terminálu ve vozidle. Kontrola a odbavení proběhne automaticky. V případě, že je ODISka elektronicky nečitelná, musí cestující splnit svou tarifní povinnost, a to označit si krátkodobou papírovou jízdenku, kterou může zakoupit mimo jiné také přímo ve vozidle u řidiče nebo zakoupit SMS jízdenku.

V případě kontroly ODISky řidičem ostatních dopravců je cestující povinen nahlásit požadovanou výstupní zastávku a poté přiložit ODISku ke čtecímu zařízení. V případě, že je ODISka elektronicky nečitelná, bude takový cestující odbaven v hotovosti.

V případě kontroly obsluhy ve vlaku předá cestující ODISku obsluze, která tuto přiloží k zařízení POP a zkontroluje platné časové jízdenky na trase vlaku. V případě, že je ODISka elektronicky nečitelná, bude takový cestující odbaven dle Tarifu ČD a GWTR.

19.      Postup odbavení pomocí ODISky

 

Držitel ODISky může kromě použití dlouhodobé časové jízdenky, také zaplatit jízdné pomocí EP. V případě platby jednotlivé jízdenky vzniká držiteli nárok na zvýhodněný přestup dle čl. 19.1. a 19.2. tohoto dokumentu. Nárok na zvýhodněný přestup vzniká pouze držiteli karty. Držitel však může zakoupit jízdenku z EP spolucestujícímu, avšak bez nároku na zvýhodněný přestup.

19.1. Odbavení pomocí ODISky v oblasti REGION

 

Držitel, který nastoupí do vozidla, nahlásí řidiči cílovou stanici, kde chce vystoupit. Poté přiloží kartu ke čtecímu zařízení. V případě, že je na kartě nahrána dlouhodobá časová jízdenka pro danou trasu, zařízení tuto skutečnost vyhodnotí, a to pouze upozorní zvukovým hlášením o uznání dlouhodobé časové jízdenky nebo ve výjimečných případech vydá kontrolní lístek o uznání dlouhodobé časové jízdenky. V případě, že na kartě není uložena dlouhodobá časová jízdenka pro danou trasu, zařízení vydá jízdenku dle profilu karty, který má cestující nahraný na kartě (obyčejný, dítě, aj.) a dále zapíše nárok na zvýhodněný přestup, a to aktuální zpoždění na nástupní zastávce + čas výstupní zastávky dle JŘ + 30 min. nárok na přestup. V případě, že cestující dále přestupuje v tarifu ODIS, bude mu na dalším spoji vydána jízdenka v ceně s odečtenou Základní sazbou.

V případě požadavku na zakoupení „žákovské nebo studentské“ jednotlivé jízdenky, musí být na kartě uložen profil „žák 6-15“ nebo „student 15-26“. Cestující musí tento požadavek nahlásit předem a doložit průkazem dle výměru MF dle platného Tarifu Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

 

19.2. Odbavení ODISky v oblasti MĚSTO Třinec, Český Těšín, Krnov a   Bruntál

 Držitel po nástupu do vozidla přiloží kartu ke čtecímu zařízení. V případě, že má na kartě nahranou dlouhodobou časovou jízdenku s platnou zónou pro nástupní zastávku, vydá mu zařízení kontrolní lístek, popř. zazní kontrolní zvukové hlášení o uznání dlouhodobé časové jízdenky. V případě, že na kartě není dlouhodobá časová jízdenka s platnou zónou, zařízení odečte jízdenku v hodnotě pro danou oblast MĚSTO a zapíše nárok na zvýhodněný přestup - aktuální čas nástupu + 30 min. nárok na přestup.  V případě, že cestující dále přestupuje v tarifu ODIS, bude mu na dalším spoji vydána jízdenka v ceně s odečtenou Základní sazbou.

Výše uvedené odbavení platí pouze ve vozidlech AM. Ve vozidlech TQM a ODS budou cestující odbavení za jednotlivé regionální jízdné.

19.3. Odbavení ODISky v tarivní oblasti Ostrava XXL ve vozidlech DPO

 

Držitel po nástupu do vozidla DPO pouze přiloží kartu k samoobslužnému terminálu. V případě, že má držitel v místě nástupu platnou dlouhodobou časovou jízdenku s platnou zónou, nemusí ODISku k terminálu přikládat. Pokud i tak kartu k terminálu přiloží, zazní kontrolní zvukové hlášení a na obrazovce naskočí oznámení o platné zóně.

V případě zakoupení jednotlivé jízdenky z EP, terminál odečte jízdenku v hodně pro danou oblast a na ODISku zapíše nárok na zvýhodněný přestup – aktuální čas nástupu + 30 min. nárok na přestup.

Cestující, který neplánuje přestupovat do další linky či spoje a jeho cesta není delší než 10 minut jízdy, má možnost svou jízdu ukončit při výstupu z vozidla přiložením ODISky k terminálu. Cestujícímu bude jízda ukončena a do jeho elektronické peněženky bude vrácen rozdíl ceny nepřestupní a přestupní jízdenky.

V případě, že cestující přestupuje v tarifní oblasti Ostrava XXL, bude mu na dalším spoji uznána jízda za 0,- Kč.

V případě, že cestující přestupuje do tarifní oblasti REGION, bude mu vydána jízdenka v ceně s odečtenou Základní sazbou dle čl. 17.1.

V případě požadavku na zakoupení „žákovské nebo studentské“ jednotlivé jízdenky, musí být na kartě uložen profil „žák 6-15“ nebo „student 15-26“. Cestující musí tento požadavek navolit na terminálu předem pře přiložením karty k terminálu a v případě kontroly doložit průkazem dle výměru MF dle platného Tarifu  ODIS.

Ze své karty může cestující také pořídit krátkodobou jízdenku pro spolucestující s časovou platností 30/45 nebo 60/90 minut, kterou zaplatí ze své elektronické peněženky. Tyto jízdenky jsou uloženy do paměti ODISky a jsou v rámci své platnosti přestupní pouze ve vozidlech DPO.

 

19.4. Odbavení ODISky v tarivní oblasti Ostrava XXL ve vozidlech AM a TQM (u TQM ode dne vyhlášení).

 

Cestující, který bude cestovat v rámci tarifní oblasti Ostrava XXL ve vozidlech dopravce AM nebo TQM, bude vždy hlásit řidiči pouze výstupní zastávku, která musí být v této oblasti a bude mu automaticky vydána přestupní jízdenka, která bude uložena v paměti karty stejně jako u vozidel DPO dle čl. 19.3.

Výjimka oproti vozidel DPO (čl. 19.3.) bude pouze v případě požadavku o nepřestupní jízdenku, kdy cestující po nástupu do vozidla musí řidiči nahlásit výstupní zastávku a dále požadavek na vydání nepřestupní jízdenky.

V případě zakoupení jednotlivé jízdenky z EP, terminál odečte jízdenku v hodně pro danou oblast a na ODISku zapíše nárok na zvýhodněný přestup – aktuální čas nástupu + 30 min. nárok na přestup.

V případě, že cestující přestupuje v rámci tarifní oblasti Ostrava XXL, bude mu na dalším spoji uznána jízda za 0,- Kč.

V případě, že cestující přestupuje „Z“ nebo „Do“ tarifní oblasti REGION, bude mu vydána jízdenka v ceně s odečtenou Základní sazbou dle čl. 19.1.

V případě požadavku na zakoupení „žákovské nebo studentské“ jednotlivé jízdenky, musí být na kartě uložen profil „žák 6-15“ nebo „student 15-26“. Cestující musí tento požadavek nahlásit předem a doložit průkazem dle výměru MF dle platného Tarifu  ODIS.

Ze své karty může cestující také pořídit krátkodobou jízdenku pro spolucestující s časovou platností 30/45 nebo 60/90 minut, kterou zaplatí ze své elektronické peněženky. Tyto jízdenky budou vydány v papírové formě s uvedenou platností na jízdence.

 

20.      Reklamace výše jízdného

 

Výši jízdného může držitel ODISky reklamovat pouze u dopravce, u kterého bylo jízdné zaplaceno, a to nejpozději do 24 hodin od vzniku jízdy.

 

DPO

 • Specializované pracoviště – hlavní prodejna jízdenek, Poděbradova ul., Ostrava – Moravská Ostrava

AM

 • Centrum zákaznických služeb Ostrava, Vítkovická 3276/2A, tel. 597 827 081, 597 827 082
 • AN Třinec - informační kancelář, autobusové stanoviště Třinec, tel.: 597 827 877
 • Český Těšín - informační kancelář, ul. Viaduktová, Český Těšín, tel.: 597 827 878
 • Městské informační centrum Krnov, Hlavní náměstí 25, 794 01 Krnov, tel.: 554 614 612
 • AN Nový Jičín - informační kancelář, Sokolovská 3, Nový Jičín, tel.: 556 709 953
 • AN Kopřivnice – informační kancelář, Nádražní ul., Kopřivnice, tel.: 556 821 205
 • Provoz Bruntál, Žlutý kopec 1438/23, Bruntál, tel.:597 827 730

TQM

 • Přepravní a informační kancelář Bílovecká 2874/5,74601 Opava

MDPO    

 • Předprodej jízdenek, Horní náměstí 33, Opava, tel.: 553 712 521

ČSADVS

 

 • AN Jablunkov - informační kancelář, autobusové stanoviště Jablunkov
 • AN Třinec - informační kancelář, autobusové stanoviště Třinec

ČSADFM

ČSADKA

 

21.      Vystavení daňového dokladu na e-shopu

 

V případě platby kartou, umožňuje e-shop vystavení zjednodušeného daňového dokladu. V případě platby bankovním převodem e-shop umožňuje plátcům daně vystavení tzv. běžného daňového dokladu ve smyslu § 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to za předpokladu, že zákazník při registraci v e-shopu uvede potřebné údaje (obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, daňové identifikační číslo) a potvrdí zatržítkem, že k datu zaplacení je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty.

V případě, že zákazník není plátcem daně a platí bankovním převodem, má možnost vytištění faktury, která není daňovým dokladem. Tuto fakturu však zákazník může použít pro daňovou evidenci, případně pro účetnictví, pokud nakoupenou ODISku nebo dlouhodobou časovou jízdenku používá pro svou ekonomickou činnost (podnikání).

 

22.      Přehledy jízd a daňový doklad

   

Přehledy jednotlivých jízd může cestující sledovat na webovém účtu ODISek https://karta.odiska.cz/, kde mu budou současně poskytnuty informace o zůstatku na své elektronické peněžence a provedených transakcích u všech dopravců. Zde je rovněž možné vytisknout zjednodušený daňový doklad k jízdenkám zakoupených z elektronické peněženky ve vozidlech DPO.

Pro využívání služeb tohoto webového účtu ODISky je nutné se registrovat. Z důvodu nutné ochrany osobních údajů, získá držitel karty registrační údaje ke své ODISce v prodejnách jízdních dokladů DPO.

23.      Karta ČD na ODISce

   

Elektronický produkt Karta ČD je určena těm cestujícím, kteří využívají integrovaný dopravní systému ODIS a dále také chtějí využívat některé slevy a výhody, které nabízí čipová karta Českých drah (In Karta). S Kartou ČD je možné nahrání slevových aplikací a jízdních dokladů Českých drah přímo na ODISku. S ODISkou je pak možné využívat výhody nejen při cestování v ODIS, ale i při cestování vlaky Českých drah na celém území České republiky.


24.      Podmínky pro aktivaci a použití karty ČD?


Aktivace a použití karty ČD na ODISce  se řídí dle podmínek dopravce České Dráhy a.s.

Aktivace je možná ve vybraných stanicích ČD, jejichž seznam najdete na www.cd.cz/vyhody-pro-cestujici/odiska/-20492/.

 

V Ostravě 1.3.2016